سازمان فروش

شرکت فنجون کیش در راستای استفاده از شبکه ای موثر در زمینه توزیع کالا و حذف واسطه ها با شرکت کاپ کیش که یکی از شرکتهای فعال در زمینه توزیع مویرگی مواد غذایی فعالیت می نماید همکاری داشته و از این طریق محصولات خود را به دست مصرف کنندگان می رساند.

در حال حاضر شرکت فنجون کیش توانسته است با همکاری شرکت کاپ کیش محصولات خود را در سراسر کشور توزیع نموده و حضور فعالی در فروشگاههای زنجیره ای شهروند، رفا، اتکا، سپه و فروشگاههایی از جمله هایپر استار داشته باشد.